Nasz Zespół

Lekarz stomatolog, właścicielka gabinetu

Lekarz stomatolog, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy.

Specjalista stomatologii zachowawczej i ortodoncji

Dyplomowana higienistka stomatologiczna.