Nasz Zespół

Nasz Zespół

Lekarz stomatolog, właścicielka gabinetu

Lekarz stomatolog, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy.

Dyplomowana higienistka stomatologiczna.

Asystentka stomatologiczna